ПЕРЕД И ПОСЛЕ ХИРУРГИИ

 • Jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie prawej
 • Jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie prawej
 • Jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie prawej
 • Jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie lewej
 • Jednostronny, całkowity rozszczep wargi i podniebienia po stronie lewej
 • Jednostronny, całkowity rozszczep wargi po stronie prawej z pasmem Simonarta
 • Jednostronny, całkowity rozszczep wargi po stronie prawej z pasmem Simonarta
 • Jednostronny, częściowy rozszczep wargi po stronie lewej
 • Obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie lewej i częściowy po stronie prawej
 • Obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie lewej i częściowy po stronie prawej
 • Obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie lewej i prawej
 • Obustronny, całkowity rozszczep wargi po stronie prawej i częściowy po stronie lewej